Hjem > Spørsmål og svar


Universalblekk!

Markedet oversvømmes i øyeblikket av universalblekk.

Det er ingen tvil om at det er billig løsning på kort sikt, men som spesialforretning, er vi nødt til
å advare mot bruken av universalblekk.

Vi får jevnlig fortalt skrekkhistorier om patroner som har lekket blekk i printeren, med dyre
reparasjoner som følge, eller at man har kassert skriveren som resultat.

Situasjonen i dag er, at printeren som sådan ikke har utviklet seg nevneverdig i de seneste år.
De største teknologiske fremskritt er skjedd på patronsiden.

Fra å være en relativ enkel blekkholder, er patronen og dysene i dag "hjernen" og motoren" i
alle printere. Derfor nytter det ikke å gå på kompromiss med kvaliteten av blekket. Du får 
aldri det fulle utbyttet av din printer, hvis du ikke anvender blekk som er designet til din
patron/printer.

Vi har valgt IKKE å selge universalblekk av samme årsak,
men kun spesialdesignet blekk.

Nærmere original blekk kommer du ikke, og passer du på patronene dine kan du gjenfylle de
10-12 ganger.

Valget er ditt.                                           TilbakeShopFactory (TM). Click Here.