Hjem > Blekkrefill > spørsmål-svar


Derfor skal du ikke bruke universalblekk, det kommer bare til å gi deg mange ergrelser.
Med andre ord "blekk er svært forskjellig" og er designet spesielt for noen få patroner.
Det forskjell på viskositet, størrelse på partikler, mengde partikler, overflatespenning osv.

Universalblekk!

Markedet oversvømmes i øyeblikket av universalblekk.

Det er ingen tvil om at det er billig løsning på kort sikt, men som spesialforretning, er vi nødt til
å advare mot bruken av universalblekk.

Vi får jevnlig fortalt skrekkhistorier om patroner som har lekket blekk i printeren, med dyre
reparasjoner som følge, eller at man har kassert skriveren som resultat.

Situasjonen i dag er, at printeren som sådan ikke har utviklet seg nevneverdig i de seneste år.
De største teknologiske fremskritt er skjedd på patronsiden.

Fra å være en relativ enkel blekkholder, er patronen og dysene i dag "hjernen" og motoren" i
alle printere. Derfor nytter det ikke å gå på kompromiss med kvaliteten av blekket. Du får 
aldri det fulle utbyttet av din printer, hvis du ikke anvender blekk som er designet til din
patron/printer.

Vi har valgt IKKE å selge universalblekk av samme årsak,
men kun spesialdesignet blekk.

Nærmere original blekk kommer du ikke, og passer du på patronene dine kan du gjenfylle de
10-12 ganger.

Valget er ditt.ShopFactory (TM). Click Here.